MILJÖARBETE

JGS har som målsättning att alltid i möjligaste mån använda lösningar som tar hänsyn till miljön, som exempel kan nämnas att JGS återanvänder transportkartonger.
Engångspallar som inte kan användas mer, används till uppvärmning. JGS har satsat på en avancerad anläggning för återvinning av värme vid uppvärmning av kontors och lagerlokalerna.