LOKALISERING

Företaget JGS är beläget vid Hasselbacken där också ägaren Johan Gereholt bor i ett intilliggande hus. Hasselbacken ligger 4 km öster om Almunge i en naturskön miljö med strandtomt vid Södersjön.

 

Området strax öster om Almunge brukar betecknas som den västra gränsen till Roslagen. Hasselbacken är en fd jordbruksfastighet (5,5 Ha) där huvudbyggnader och stall uppfördes redan 1861.

 

Någon jordbruksverksamhet bedrivs inte idag, däremot finns hästar, får, hund o katt.

 

Själva företaget inryms i en byggnad som uppfördes 1989. Det avskilda, lantliga läget till trots, så finns ändock Arlanda tre mil i sydvästlig riktning, Uppsala tre mil västerut och Stockholm åtta mil söderut.